मुख्य पान आमच्याविषयी प्रभाग रचना मनपा एकत्रित नकाशा

विजयी उमेदवारांची यादी
उमेदवाराप्रमाणे मतदानाचा तपशील
  
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 6-10
PMC - Aundh
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 11-13 ,  24-25 ,  36-36
PMC - Ghole Road
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 26-29 ,  34-34
PMC - Kothrud
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 30-33 ,  35-35
PMC - Warje Karvenagar
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 21-23 ,  40-41
PMC - Dholepatil Road
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 2-3 ,  17-19
PMC - Nagar Road
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 1-1 ,  4-5 ,  14-16
PMC - Sangamwadi
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 39-39 ,  47-48 ,  59-60 ,  65-65
PMC - Bhavani Peth
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 57-57 ,  64-64 ,  66-68 ,  71-71
PMC - Sahakar Nagar
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 37-38 ,  49-51 ,  58-58
PMC - Kasba Vishrambagwada
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 52-56
PMC - Tilak Road
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 20-20 ,  42-46
PMC - Hadapsar
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 61-63 ,  70-70 ,  72-72
PMC - Bibwewadi
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 69-69 ,  73-76
PMC - Dhankavadi
 

 

ताज्या घडामोडी
वृत्तपत्र बातम्या कात्रणे
आरक्षण तक्ता
महत्वाचे दूरध्वनी
 
मतदार यादी मधुन नाव शोधण्यासाठी सहाय्य
एस एम एस वापरुन नाव शोधण्यासाठी सहाय्य
उमेदवार व मतदारांना महत्वाच्या सूचना
ओळखपत्रांबाबत मतदारांना आवाहन
  
एस एम एस वापरुन नाव शोधणे साठी सहाय्य

Please SMS
VOTER
KEYWORD
FIRSTNAME
MIDDLENAME
SURNAME
AGE
to 56677
Sample SMS
For example type message like this -

Voter PMC Vikram Vijay Gadgil 33

and send to 56677
Sample Result
Searched 1 - Vikram Vijay Gadgil 33 M AC:210 EP:252 SR:301

AC - Assembly Constituency, EP - Electrol Part & SR - Serial Number
  

 

 
      © Pune Municipal Corporation General Election 2012 (पुणे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१२ )
Website developed by - Ultimate ITPL